Блог на еден македонски точкољубец од градовите по светот.