to4ak - (именка) се користи во уличниот говор со значење на возило кое има две тркала и се движи со помош на ножни педали, во литературниот говор познато како велосипед.

Ова е to4ak, македонски интернет портал за велосипеди, велосипедисти, па и повеќе.

to4ak.com претставува портал за промоција на велосипедизмот во Македонија преку размена на информации и искуства.
Порталот е отворен за соработка со сите заинтересирани страни.
Секое мислење, забелешка или критика е добредојдена.

---

Правна напомена

Содржините на порталот се мислења, искуства и ставови на авторите. to4ak може, но не мора да го дели мислењето со авторите и се оградува од било какви импликации кои може да настанат од нив.

На to4ak може да се најдат и написи од други автори, односно интернет страници. Секој превземен напис е поврзан до оригиналниот напис и сите авторски права се уважени.

Податоците внесени при регистрацијата се доверливи, согласност Законот за заштита на личните податоци.

---

 

Поддржи го to4ak, постави to4ak банер на твојот сајт.

 

to4ak лого 125x125 to4ak лого
to4ak лого 125x60
125px X 125px
125px X 60px
125px X 60px

 

...

to4ak е инициран од Центар за одржливи иницијативи - Скопје, во соработка/поддршка од Екстрим спортс - Скопје.

to4ak порталот работи на Јоомlа 1,5 програмот.

...

Creative Commons License
Содржината достапна на http://www.to4ak.com е лиценцирана со Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.