Неформална група на велосипедисти од Скопје, кои возат велосипед секоја последна среда во месецот.