to4ak нема улица.
to4ak нема адреса.
to4ak нема ни телефон.

Земјата na to4ak е Македонија.

е-mailот na to4ak е познат: tо4ак@tо4ак.соm*

*поради сигурносни причини не функционира копирање на е-маилот, затоа те молам искуцај го тоа што го гледаш.