Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Спроведување на вежби и одржување на правилна исхрана за да се одржиш во форма е напорна работа која бара упорност, знаење, некој да ти каже како, а и водење на евиденција. Сепак, затоа постојат компјутерите и виртуелните тренери.

На www.TrainingPeaks.com се нуди бесплатно водење на евиденција на вежбите и исхраната и овозможува комуницирање со преку 70 апарати од Garmin, Polar и сл. Па упорните велосипедисти може да го пробаат и да си најдат виртуелен тренер за да ја истераат зимава.