вежби

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

Спроведување на вежби и одржување на правилна исхрана за да се одржиш во форма е напорна работа која бара упорност, знаење, некој да ти каже како, а и водење на евиденција. Сепак, затоа постојат компјутерите и виртуелните тренери.