Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Индекс на артикл

Ж

Жици - Влегуваат во состав на тркало. Тоа се жици кои го поврзуваат бандажот со главината. 
Синоними: Спици, Шпици
Битолски: Спици, Жици
Англиски: Spokes