Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Индекс на артикл

Г

Гума - Мека направа која се монтира на тркалата од велосипедот и е во контакт со патот. Гумата дава по ефикасен, по удобен и по траен од отколку кога металните тркала директно би биле во контакт со патот. Најчесто велосипедските гуми се исполнети со воздух под притисок за да го ублажи возењето и да го намали триењето. Гумите исполнети со воздух се наречени и ’пневматици’. Гумите се прават од текстилна обвивка покриена со природна или вештачка гума. Гумите најчесто се црни затоа што додаден е јаглерод како би се продолжил работниот век на гумата. Без јаглерод и други адититиви многу брзо би се потрошиле. Гумите со странични ѕидови од ластик се поефикасни од тие со црни странични ѕидови поради помалото триење што се создава при виткањето на ѕидовите кога гумата се тркала. Од другастрана зидовите од ластик не траат многу долго на сонце.
Синоними: Тркало
Поврзани термини:
Англиски: Tire, Pneumatic tires