Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Индекс на артикл

Ш

Шпици - Влегуваат во состав на тркало. Тоа се жици кои го поврзуваат бандажот со главината. 
Синоними: Спици, Жици
Битолски: Спици, Шпици
Англиски: Spokes