Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Индекс на артикл

Ц

Центрирање - Да се направи тркалото, или друг ротирачки предмет, да биде тркалезен и да се врти во една рамнина.
Англиски: Align

Циклокомпјутер - Направа која најчесто мери брзина, изминат пат, најголема брзина, просечна брзина, време на патување и ред други работи на велосипедот.