Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Индекс на артикл

Р

Рам - Основата на велосипедот на која се редат сите други составни и дополнителни делови. Рамот може да биде изработен од железо, посебен челик, алуминиумска легура, јаглеродни влакна, дрво, а во последно време има и пластични па и хартиени рамови.
Синоними: Кадро, Рамка
Битолски: Кадро
Англиски: Frame

Рамка - Основата на велосипедот на која се редат сите други составни и дополнителни делови. Рамката може да биде изработен од железо, посебен челик, алуминиумска легура, јаглеродни влакна, дрво, а во последно време има и пластични па и хартиени рамки.
Синоними: Кадро, Рам
Битолски: Кадро
Англиски: Frame