Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Индекс на артикл

O

Одометар - Мерач кој покажува колку километри велосипедот поминал. Некои одометри имаат компјутерски чип и екран. Тие ја мерат далечината преку чувствтелност на електричен сигнал генериран од магнетот монтиран на жиците од тркалото, преку сензор поставен на виљушката. Други се механички. Највообичаените имаат мал шилец монтиран на шпица, кој го придвижува запчаник секој пат кога ќе помине низ него.
Синоними: Компјутер, Брзинометар
Поврзани термини:
Англиски: Odometer, Cyclometer

Осовина - Прачка околу која ротира предмет, во нашиот случај тркалото или преносот.
Синоними:
Поврзани термини:
Англиски: Axle