Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Индекс на артикл

Н

Ногарка - Или по описно кажано Ногарка за потпирање е додатна опрема за велосипедот со помош на што велосипедот може да биде потпрен во исправна позиција.
Синоними: Носач, Штендер.
Англиски: Kickstand

Носач - Додаток на велосипедот со кој велосипедот се потпира во исправна состојба.
Синоними: Ногарка, Штендер.
Англиски: Kickstand

Носечки конус - Kонус.
Синоними: Конус
Поврзани термини:
Англиски: Bearing cone