Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Индекс на артикл

М

Масло - Вид на подмачкувач. Маслото е течно.
Синоними: Подмачкувач
Поврзани термини: Маст
Англиски: Oil

Маст - Вид на подмачкувач. Маста е како крем.
Синоними: Подмачкувач
Поврзани термини: Масло
Англиски: Grease

Мачје око - Направа која рефлектира светлина.
Поврзани термини: катадиоптер
Англиски: Safety reflector или Bicycle reflector или Prism reflector