Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Индекс на артикл

Ѕ

Ѕвезди - тркало со запци. Најчест назив за верижниците што се наоѓаат на задното тркало или они што се на погонот. Па оттаму и изразот задни ѕвезди и предни ѕвезди, соодветно. Инаку најсоодветен македонски израз е верижници, синџирници, или пак ланчарници.
Синоними: Запчаници, Веришници, Синџирници, Ланчарници
Битолски: Ѕвезди
Англиски: Sprockets или поеднакво технички погрешно користениот израз: Cogs

Ѕвонче - Направа кој испушта врева како знак на предупредување, а понекогаш и поздравување.
Англиски: Bell