Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Индекс на артикл

Овој зборник содржи зборови, термини, изрази и имиња кои се сретнуваат кај велосипедите. Толкувањето на зборовите не е официјално, нити лексички проверено. Се однесува само за велосипеди и велосипедисти. Ако на некој јазичар или техничар толкувањето му изгледа чудно, нека не те чуди, велосипедистите се чудни луѓе.

За составување на овој велосипед искористено е моето знаење, знаењето на многу велосипедисти кои ги познавам, дискусии на фејсбук групата то4ак, како и официјални документи, како на пример: Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата и Правилник за задолжителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно извршување на земјоделски, односно шумски работи.

Во зборникот се дадени и дијалекти па и странските изрази на дадениот збор. Те молам пиши ако знаеш превод на некој јазик или дијалект кој не е пишан тука.

Ако откриеш дека постои некој збор кој ти го знаеш поинаку, или збор кој недостасува, особено ако знаеш што значи, па и да не знаеш, пиши на то4ак за тоа.