вести

Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

Искуството покажува дека лимека пиво е доволно за да си го пренесете велосипедот со воз. При оваа навика си оставен на милост и немилост, односно моментално расположение на кондуктерот. Така цената или бројот на пивата се разликува и не е логичен ниту според бројот на километрите ниту според бројот на велосипедите. Затоа се обидов да ја извршам работата правилно - прашав.

Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
Од Министерството за внатрешни работи на Република на Македонија не информираат дека:

„Согласно законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (чл. 85) при управување - учество со велосипед во сообраќајот, задолжителна е употребата на светла во текот на сите 24 часа. Инаку во чл. 86 се предвидени исклучоци, односно светлото не е задолжително во случаи кога се запрени или паркирани во населено место покрај самиот раб на коловозот.“