Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 
Од Министерството за внатрешни работи на Република на Македонија не информираат дека:

„Согласно законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (чл. 85) при управување - учество со велосипед во сообраќајот, задолжителна е употребата на светла во текот на сите 24 часа. Инаку во чл. 86 се предвидени исклучоци, односно светлото не е задолжително во случаи кога се запрени или паркирани во населено место покрај самиот раб на коловозот.“

За тие што повеќе ги интересира Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата може да го превземат законот од страницата на Министерството за внатрешни работи. Превземи.