Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

Пиперка паркингНа 13 мај 2009 година, со почеток во 15 часот, во просториите на Општина Карпош се одржа

...

Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

10th Cycle Messenger Europen Championship

Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

2010

Среќна нова велосипедска 2010 година!!

Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

Ден без автомобили 2009

Денеска три јавни институции, Министерство за животна средина и просторно планирање, Град Скопје и Општина Карпош, а во

...

Рејтинг на корисник: 0 / 5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

Критична Маса 20

За оваа нова 2014 година сакам критичната маса во Скопје да стане толку голема, што Скопје ќе биде мал за сите тие луѓе на

...